top of page

Vermoeidheid

praktijk-paul-heijer-behandelruimte.jpg

Er zijn verschillende oorzaken voor vermoeidheid:
•    Burn out
•    Bijnieruitputting
•    Candida
•    Darmdysbiose
•    Depressie
•    Postviraal syndroom (Pfeiffer e.a.)
•    M.E.
 

Burn out

Burn out is een gevolg van duurstress. Bepaalde hersencentra zoals de hippocampus en de prefrontale cortex zijn zodanig actief dat er geen spontane ontspanning meer optreedt. Deze onbalans veroorzaakt een verstoring op de hypothalamus-hypofyse-bijnier as. Via overproductie van stresshormonen vindt er uitputting plaats, die onder andere met acupunctuur weer hersteld kan worden.


Bijnieruitputting

Bijnieruitputting is een steeds meer voorkomende welvaartsziekte. De bijnier is een klein orgaan bovenop de nier en heeft als functie om stresshormonen af te geven zoals adrenaline en cortisol. Door langdurige stress wordt de bijnier bestookt met signalen uit het zenuwstelsel en hormonen om vooral nog meer stresshormonen te produceren. Vermoeidheid en andere klachten zijn het gevolg van stress en bijnieruitputting en acupunctuur en voedingssupplementen bieden de oplossing.


Candida

Candida is een gist die zich als een parasiet in de darm kan gedragen. Vermoeidheid is dan een van de vele klachten. Met een ontlastingsonderzoek is met zekerheid vast te stellen of er candida aanwezig is. Tevens kan het ontlastingsonderzoek aantonen of er ook gevoeligheid bestaat voor de gevonden candida. Het effectief behandelen van candida duurt enkele maanden.
 

Depressie

Vermoeidheid is vaak een onderdeel van het depressie syndroom. Het behandelen van een depressie gebeurt door middel van acupunctuur. Verder is het vaak zinvol supplementen in te zetten. Ook het afbouwen van antidepressiva gaat goed onder deze begeleiding. Depressie heeft altijd te maken met hersenhormonen of neurotransmitters. Het ondersteunen van deze hormoonhuishouding kan met behulp van supplementen.
 

Postviraal syndroom (Pfeiffer, Corona/Covid 19, cytomegalie e.a.)

Vermoeidheid na een virusinfectie kan aanwezig ook al heeft de infectie jaren geleden plaats gevonden. Ook andere virussen kunnen een vermoeidheidsprobleem veroorzaken en staan bekend onder de term postviraal syndroom. Bij de aanpak wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke geneesmiddelen. Bij het Covid19 virus is aangetoond dat naast het immuunsysteem ook het zenuwstelsel getroffen wordt. Acupunctuur is gericht op het in balans brengen van het zenuwstelsel

Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem. De opsomming hierboven is dan ook niet compleet. Bij iedere vorm van vermoeidheid kan acupunctuur helpen maar een aantal vormen van vermoeidheid heeft meer nodig dan alleen acupunctuur. Dit komt tijdens de behandeling aan bod.
 

Behandeling vermoeiheid

Bij deze klachten wordt acupunctuur toegepast. In de huid worden hele dunne naaldjes geplaatst waardoor het zenuwstelsel weer normaal gaat functioneren. Het lichaam komt weer in balans. Zo nodig geef ik adviezen ten aanzien van vitaminen, mineralen of andere supplementen. De gerichte ademhalingsoefeningen van AdemVitaal versnellen het herstelproces.

bottom of page