top of page

Kanker

praktijk-paul-heijer-behandelruimte.jpg

De aanpak bij kanker is van ondersteunende aard. Het al dan niet ondergaan van chemotherapie of bestraling is natuurlijk volledig ieders eigen keuze. Er is enorm veel te doen ter ondersteuning van de reguliere therapie. Op wetenschappelijk gebied zijn er talloze effecten bekend van voeding en suppletie die het proces gunstig kunnen beïnvloeden. Acupunctuur is gericht op ontspanning van het zenuwstelsel en daarmee het hormonale en immunologische systeem. In deze praktijk zijn al meerdere mensen, die het bewijs vormen dat een kwaadaardig proces wel degelijk ten goede kan keren.

Samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze gezondheidszorg. Het gaat daarbij om complementaire behandelingen die bewezen effectief, betrouwbaar, veilig en goedkoop zijn. Zij dragen eraan bij onze gezondheidszorg betaalbaar te houden. Waar dit inzicht in Nederland langzaam begint door te dringen, worden complementaire behandelingen in het buitenland al jaren toegepast, ook in vooraanstaande ziekenhuizen.

In Nederland nemen artsen helaas vaak een afwijzende houding aan ten opzichte van complementaire zorg. Terwijl hun patiënten deze zorg omarmen, doen zij deze soms af als kwakzalverij.

Buitenlandse artsen staan veel minder negatief tegenover complementaire behandelingen. Zo past een van de grootste oncologische klinieken ter wereld – het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York – onder andere acupunctuur en kruidengeneeskunde toe. Op het gebied van kanker zien we steeds regelmatiger internationale congressen waarin regulier en alternatief elkaar in een positieve atmosfeer treft.

Het doel is nadrukkelijk niet de behandeling over te nemen maar de reguliere behandeling te ondersteunen. Dit blijkt in de praktijk niet alleen kosten te besparen, maar helpt ook aantoonbaar de conditie van de patiënt te verbeteren. Een simpel en praktisch voorbeeld: Bij bestralingen in de borstregio ontstaat vaak het probleem dat de arm niet geheel kan heffen vanwege het beschadigende effect op de spieren. In de praktijk blijkt dat de volledige heffunctie van de arm weer kan terugkomen met behulp van acupunctuur.

Acupunctuur bij chemotherapie

2006 - Acupunctuur helpt over het algemeen tegen misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een review van elf artikelen. Ondanks medicijnen tegen misselijkheid en braken heeft een deel van de patiënten hier veel last van. Bovendien verergert de spanning de symptomen die met kanker gepaard gaan zoals gewichtsverlies en verzwakking. Elf onderzoeken met in totaal 1247 patiënten werden in de analyse meegenomen. De acupunctuurpunten konden op verschillende manieren worden gestimuleerd.

Met alle onderzoeken samen bleken van degenen die naast met medicijnen ook behandeld waren met acupunctuur 22% de eerste dag na chemotherapie over te geven tegen 31% van de patiënten die geen acupunctuur hadden gehad.

Ezzo JM, Richardson MA, Vickers A, Allen C, Dibble SL, Issell BF, Lao L, Pearl M, Ramirez G, Roscoe J, Shen J, Shivnan JC, Streitberger K, Treish I, Zhang G. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane Database Syst Rev 2006; (2):CD002285

 

Ook de (WHO) brengt acupunctuur als een waardevolle therapie naar voren als het gaat om bijwerkingen van radio- en chemotherapie te verhelpen. Ook pijn bij kanker wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als zinvolle indicatie voor acupunctuur.

 

Behandeling kanker

Bij deze klachten wordt acupunctuur toegepast. In de huid worden hele dunne naaldjes geplaatst waardoor het zenuwstelsel weer evenwichtiger gaat functioneren. Het lichaam komt weer in balans. Bij jonge kinderen worden er magneetkogeltjes op de oorschelp geplaatst. Zo nodig geef ik adviezen ten aanzien van vitaminen, mineralen of andere supplementen.

bottom of page