top of page

Psychische klachten

praktijk-paul-heijer-behandelruimte.jpg

•    Angststoornissen
•    Depressie
•    Dwangneurosen


Angststoornissen

Angstgevoelens zijn heel vervelend en betekenen een enorme beperking in het dagelijks leven. In de acupunctuur wordt vooral gewerkt op bepaalde reflexpunten van de hersenen. Deze hersengebieden zoals de amygdala (angst) en de prefronatale cortex (angst voor de angst) gaan ontspannen door punten te prikken op de oorschelp.

Depressie

Het behandelen van een depressie door middel van acupunctuur en eventueel aanvullende supplementen is een goede keuze. Met het prikken van reflexpunten op de oorschelp worden bepaalde hersengebieden tot ontspanning gebracht. Ook het afbouwen van antidepressiva is gaat goed onder deze begeleiding. 
Depressie heeft altijd te maken met neurotransmitters. Het gunstig beïnvloeden van deze hormoonhuishouding kan met behulp van supplementen. Zie tevens verslag van een vergelijkend wetenschappelijk onderzoek.
 

Dwangneurosen

Het behandelen van dwangneurosen door middel van acupunctuur en eventueel aanvullende supplementen is een goede keuze. Er is veel overeenkomst met de aanpak van verslavingen. Reflexpunten op de oorschelp van o.a. de nucleus accumbens en de prefrontale cortex worden hierbij gestimuleerd.
 

Uit een Brits onderzoek blijkt dat het toepassen van acupunctuur naast de reguliere zorg voor patiënten met een depressie opvallende verbeteringen oplevert. Na een periode van drie maanden waarin zij wekelijks een acupunctuurbehandeling ondergingen waren de klachten zo sterk afgenomen dat nader onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur bij depressie zinvol lijkt.
Genoemde verbeteringen werden niet waargenomen bij patiënten die in dezelfde periode alleen reguliere zorg ontvingen.
Het onderzoek is uitgevoerd omdat is gebleken dat antidepressiva bij 50% van de patiënten niet werkt. Daarbij komt dat veel patiënten hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een behandeling waarbij ze geen medicijnen hoeven te slikken.
Het was echter onduidelijk of deze behandelingen effecten hebben bij een depressie. De onderzoekers wilden daarom de klinische effectiviteit van acupunctuur en counseling bij een depressie onderzoeken, in vergelijking met de reguliere zorg.
Er werden 755 matige tot ernstig depressieve patiënten onderzocht. Deze patiënten hadden een score van 20 of hoger op de zogenaamde Patiënt Health Questionaire 9, een vragenlijst om de ernst van een depressie aan te duiden.

De patiënten werden verdeeld over drie groepen:
Groep A: 302 personen die 12-wekelijkse acupunctuurbehandelingen ondergingen en daarnaast reguliere zorg kregen. Dat wil zeggen begeleiding van de huisarts en/of gebruik van antidepressiva.
Groep B; 302 personen die 12-wekelijkse counselingsessies ondergingen met daarbij reguliere zorg als hierboven beschreven.
Groep C: 151 personen die uitsluitend reguliere zorg ontvingen.
Na respectievelijk 3,6,9 en 12 maanden werd de patiënten gevraagd de vragenlijsten opnieuw in te vullen. Na 3 en 6 maanden werden er significante verbeteringen te constateren in de groepen A en B. De scores waren namelijk aanzienlijk lager dan in het begin van het onderzoek. In groep C was geen sprake van verbetering. Pas na 9 en 12 maanden waren er vergelijkbare verbeteringen te constateren in groep C.
 

Door de aard van het onderzoek is niet aan te geven welke aspecten van de acupunctuurbehandelingen of de counseling het meeste effect heeft gehad. Niettemin zijn de resultaten van het onderzoek een sterke indicatie voor het algehele effect van deze behandelingen. Een indicatie die erg interessant is voor de patiënten en alle betrokken zorgverleners, aldus de onderzoekers.
 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaatst depressie bij de ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor acupunctuur is bewezen – door gecontroleerde onderzoeken - als een effectieve behandeling.
 

 

Behandeling psychische klachten

Bij deze klachten wordt acupunctuur toegepast. In de huid worden hele dunne naaldjes geplaatst waardoor het zenuwstelsel weer normaal gaat functioneren. Het lichaam komt weer in balans. Bij jonge kinderen worden er magneetkogeltjes op de oorschelp geplaatst. Zo nodig geef ik adviezen ten aanzien van vitaminen, mineralen of andere supplementen.

De gerichte ademhalingsoefeningen van AdemVitaal versnellen het herstelproces.

bottom of page