top of page

Fibromyalgie

praktijk-paul-heijer-behandelruimte.jpg

Klachten bij fibromyalgie

  • Chronische vermoeidheid

  • Stijfheid

  • Krachtsverlies

  • Gevoelloosheid/tintelingen

  • Pijn

  • Slaapproblemen

  • Stemmingswisselingen

  • Darmklachten

 

Het behandelen van mensen met fibromyalgie is een van mijn specialismen. Inmiddels heb ik meer dan 1000 mensen met fibromyalgie behandeld en daardoor veel ervaring opgedaan. Inmiddels ben al zo'n 20 jaar bezig met het stimuleren van reflexpunten op de oorschelp die met de hersenen te maken hebben. Er zijn een aantal hersencentra, die zo actief zijn dat alles wat binnenkomt als het ware versterkt wordt doorgegeven. Zodoende kan een kleine prikkel (druk, temperatuur, vochtigheidsgraad, stress, emoties) leiden tot een pijn of een ander onprettig gevoel: een pijntje wordt een intense pijn. Door acupunctuur op de oorschelp toe te passen worden de hersengebieden minder geprikkeld waardoor er afname van klachten optreedt. Niet alleen de pijn neemt af maar men voelt zich veel beter in geestelijk opzicht. Naast deze algemene regulatie richt ik mij met de acupunctuur ook op de specifieke pijngebieden. Ik leg dan bijvoorbeeld accent op het behandelen van pijn in hoofd, nek, schouders, lage rug, armen, benen etc. Het is een uitgebreid klachtenbeeld en het is dan ook niet realistisch om te zeggen dat na drie behandelingen de klus geklaard is. Wel stel ik dat na drie behandelingen één of meerdere klachten al een verbetering hebben ondergaan om vast te stellen of het zinvol is.

Acupunctuur helpt bij fibromyalgie
2005 - Acupunctuur vermindert pijn, vermoeidheid en symptomen van ongerustheid bij patiënten met fibromyalgie. Dit zei dr. David Martin van de Mayo kliniek in Amerika op het elfde wereldcongres over pijn.


Bij onderzoeken worden geen afwijkingen gevonden die de pijn bij fibromyalgie verklaren. Volgens dr. Martin hebben de patiënten een afwijking aan het zenuwstelsel waardoor de drempelwaarde voor pijn veel lager ligt.
Aan het onderzoek namen 50 patiënten met matige tot ernstige fibromyalgie deel, waarbij andere therapie niet had geholpen. Ze werden in twee groepen verdeeld en kregen zesmaal een acupunctuur- of een placebo acupunctuurbehandeling. De behandelingen werden over twee of drie weken verdeeld. Vragenlijsten over de ernst van de symptomen werden ingevuld voor het begin, meteen na de behandeling en één en zeven maanden na de behandeling.
De symptomen van pijn, vermoeidheid en angst namen significant af in de behandelgroep. Zeven maanden na de behandeling waren de symptomen weer hetzelfde als voor de behandeling. 11e wereldcongres over pijn. Augustus, 2005; Sydney, Australië.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaatst fibromyalgie in de categorie: Ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor acupunctuur is bewezen - door gecontroleerde onderzoeken - als een effectieve behandeling.

Het is bekend dat bij chronische klachten acupunctuur langduriger moet worden toegepast. Dat laat het bovengenoemde onderzoek ook zien. Mensen met fibromyalgie zie ik vaak voor langere tijd éénmaal per maand.

 

Behandeling fibromyalgie

Bij deze klachten wordt acupunctuur toegepast. In de huid worden hele dunne naaldjes geplaatst waardoor het zenuwstelsel weer normaal gaat functioneren. Het lichaam komt weer in balans. Zo nodig geef ik adviezen ten aanzien van vitaminen, mineralen of andere supplementen. De gerichte ademhalingsoefeningen van AdemVitaal versnellen het herstelproces.

bottom of page