top of page

Fibromyalgie

praktijk-paul-heijer-behandelruimte.jpg

Kaakklachten en kiespijn

Kaakklachten in de vorm van pijn en een beperking komen veel voor. Kaaklachten zijn inmiddels ook bekend onder de Latijnse benaming, craniomandibulair syndroom. Een goed geplaatste naald op de oorschelp kan al snel verlichting geven. Soms wordt dry needling toegepast als het via de oorschelp onvoldoende resultaat oplevert. Dry needling van de kauwspier en bepaalde nekspieren kunnen onmiddellijk klachtenverlichting geven. Kiespijn kan, vreemd genoeg, een uitstralende pijn vanuit bepaalde mimiekspieren op het gezicht zijn. Dry needling en/of acupunctuur op de oorschelp bieden dan de uitkomst.


Bruxisme

Kaak klemmen, (vaak 's nachts) is een bijzondere vorm. Deze klacht reageert goed op acupunctuur op de oorschelp. Mensen waarbij er een operatieve ingreep is voorgesteld om de kaak weer verder open te krijgen, zouden eerst eens deze vorm van acupunctuur moeten proberen. Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat de operatie niet meer noodzakelijk was.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaats gebitsklachten, kiespijn en craniomandibulaire klachten in de categorie: Ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor acupunctuur is bewezen - door gecontroleerde onderzoeken - als een effectieve behandeling.

 

Behandeling gebitsklachten

Bij deze klachten wordt acupunctuur toegepast. In de huid worden hele dunne naaldjes geplaatst waardoor het zenuwstelsel weer normaal gaat functioneren. Het lichaam komt weer in balans.

bottom of page